Sjølv i desse dagar tar ikkje andre allvorlige sjukdomar pause..

Er du så heldig at du ikkje har ein kronisk, usynleg sjukdom så kan du ikkje klandra dei som ikkje har Korona som fyrste prioritering. Folk kan selvfølgelig bli smitta, men skal dei då gå rundt å var redde og bekymra i kvardagen også oppå alt?
Dei gjer så godt dei kan. Dei tar avstand, held seg så mykje som mogleg inne og vasker hender.. Kan ikkje tvinga dei til å bli hysteriske, dei har andre ting å tenka på også.
Sjølv i desse dagar forsvinner ikkje andre alvorlig sjukdomar ol. Om mange mennesker tar pause frå normalen nå tar ikkje kroniske og andre sjukdomar, pause.
lungesjukdomar, kroniske smerter, psykiske lidelser mm tar ikkje pause..
Eg synest det er feil å prioritera å teste om ein forkjølt person kanskje kan ha Korona en å behandla ein kreftpasient for eksempel.


Eg synest det er trist å sjå at svært mange tar så stor hensyn til Korona utan at ein både i desse dagar og elles i samfunnet tar så lite hensyn til folk med andre alvorlige sjukdomar. Folk med andre sjukdomar betyr liksom så lite, Korona kjem fyrst. Sjølv om mange lev med dødelige sjukdomar.
Og dei som lev med sjukdomar ein ikkje kan døy av sjukdomen, kan symptonane bli så allvorlige at livet kan bli meir smertefullt.
Eg meiner desse menneska ikkje skal føla seg mindre viktige, men i dag blir dei nerprioritert.
Å ta forhåndsregler er greit, men at så mange spriter seg slik at andre for astmanfall ? Eller eit menneske som går med maske for å ikkje spreie Korona medan dei perfymerar seg slik lungesjuke får allvorige problemer
Nokon fylgjer Koronareler, men skuttar, mobbar og ler av andre som er sjuke o.l. Eg ser mennesker holde avstand pga. Korona, men baksnakke folk med usynlege sjukdomar. Koronamasker bli slengt i frå seg inne på butikkgulvet og ute i naturen, og den 2. røykelova og passiv røyking er visst ikkje tema lenger..? sjølv kor mange liv det tar?
Eller i det heiletatt ta hensyn til andre mennesker..
Eg ser kaffear o.l. som følger Koronareler, men kor er rullestolrampa? Men alt dette er vel i grunnen heilt greit, ein er visst ei god samfunnsborger berre ein fylgjer Koronareglene?
Men visst ein person med usynleg sjukdom ikkje ynskjer å ta vaksina eller ikkje kan sprita hender pga. allergi, då skal du sjå dei blir utskjelde.

Annonser

Har ikkje ord, dette må ta slutt!

Utruleg trist at mobbing  ikkje ennå har kome opp som fag på skulen! Altså ungane må lære kva mobbing virkeleg er og kva det gjer meda kroppen. Eit fag på skulen der dei snakka om mobbing må opp. i dette faget må dei snakka om fylgjande: Mobbing og eins virkning, psykisk helse, samfunnet og forskjellane på mennesker som f.eks sjukdomar og tilstander som påvirker vår varemåte, kropp og utsjåande, økonomiske forskjeller osv og det i oss som gjer oss like mykje verdt. Ein anna ting som er viktig og ta opp er å snakke til elevane som eit team slik at dei forstår viktiheita av å hjelpa kvarandre opp.   "Gi meg et tau, eg vil ta livet mitt"  Sjå gjerne denne snutten: https://www.facebook.com/NewsnerNorge/videos/633795757352846/

Kniven som skjerer – og arret så aldreg forsvinner..

Tenk deg at nokon tar kniven og skjerer eit djupt sår i armen din, ein gång ..
Då vil såret gro og arret forsvinne ..etter kvart.. ,men om du blir skåren i det same såret kvar dag i over lengre tid som månader eller år.. ja, så seier det seg sjølv at såret ikkje får gro og når det endeleg får fred til å gro .. tar det lengre tid før arret forsvinner.. viss det nokon gång gjer det ..

Annonser

Hei, alle vener !

Hei, dette er det aller fyrste blogginnlegget i denne bloggen som skal handlar om likeverd, mobbing, diskriminering  og alt som handlar om det å ikkje respektera alle mennesker for det dei er, å gjera forskjell på folk i forskjellinge anlednigar og av forskjellige grunnar.

Hovudfokuset vårt er at alle er forskjellige og alle er like verdige og skal ha dei same rettighetane og behandlast med lik respekt.

Denne bloggen skal ikkje berre handla om mobbing, men om forskjellsbehandling i alle formar, dårleg tilretteslegging  i samfunnet, diskriminering, trakassering osv.

om det er på gata, i ein klasse, arbeidsstad,foretningane ,  hjå legen eller andre offentlige kontorer osv.

Me ynskjer at alle skal forstå at dette ikkje er akseptabelt og at det ikkje skal tålast eller aksepterast, men stå opp imot og få ein stoppar på! 

DSC00364DSCN1401

Annonser